Kontakt


Adresa
: Provozně ekonomická fakulta – Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 126, 16521 Praha 6
Telefon: (+420) 224382422
E-mail: maitah@pef.czu.cz