Proč hájím zájmy České republiky?

prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. (1962)

Když jsem před téměř 40 lety poprvé vstoupil na půdu země, které dnes s hrdostí říkám můj domov, netušil jsem, že jednoho dne se vzdám svého jordánského občanství a přijmu občanství české.

Poté co jsem vystudoval a oženil se, tak mi postupně začalo docházet, že to není jen má žena a děti, které miluji, ale také země, ve které žiji. Čím dál více jsem si začal uvědomovat, co všechno mi naše země dala, a co všechno musel český národ přetrpět, aby došel tam, kde je dnes. Nebyla to rychlá přeměna, ale jednoho dne mi došlo, že s kulturou země odkud pocházím, již nemám nic společného a po zbytek života chci zůstat věrný jen České republice.

Občas, když s veřejností hovořím na téma migrace, tak je mi položen podivující dotaz, proč zrovna já jsem proti přijímání migrantů. Zde je potřeba si uvědomit důležitou věc, a to že od doby, kdy jsem poprvé vstoupil na území tehdejšího Československa, tak se toho ve světě změnilo tolik, že jakýkoliv příměr mé osoby vůči dnešním nelegálním migrantům je zcela nepřiléhavý, neboť já na rozdíl od těchto (převážně ekonomických) migrantů jsem se do naší země dostal zcela legálně, a to na základě mezinárodního studijního stipendia, pro jehož získání jsem musel dosáhnout potřebných (a náročných) studijních výsledků.

Mým přáním je, aby mé děti a vnoučata vyrůstaly v takové České republice, jakou znám já. Jako prosperující zemi, kde lidé žijí v důstojnosti a svobodě. V zemi, kde bude zachována česká kultura a její tradice.

Z těchto důvodů mám přímý zájem na tom, aby se naše země nevydala směrem multikulturalismu, politické korektnosti a přemíry regulací.

Věřím, že mi rozumíte.

o mně

Vystudoval jsem České vysoké učení technické v Praze. V roce 2004 jsem absolvoval doktorské studium na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, obor mezinárodní ekonomické vztahy. V roce 2009 jsem absolvoval doktorské studium na Institutu politických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor politologie. V roce 2011 jsem habilitoval v oboru ekonomie. V roce 2019 mne prezident republiky jmenoval profesorem v oboru ekonomie.

● Mluvím plynně anglicky a čínsky.
● Mezi mé záliby patří sport a historie.

 

publikace

 • MAITAH, M. – SMUTKA, L. The Development of World Sugar Prices. Sugar Tech, 2018, 9 p. ISSN: 0972-1525. DOI: 10.1007/s12355-018-0618-y.
 • SMUTKA, L. – MAITAH, M. – SVATOŠ, M. Changes in Czech agrarian foreign trade competitiveness – different groups of partners’ specifics. Agricultural Economics, 2018. ISSN: 1805-9295.
 • PROCHÁZKA, P.,  HöNIG, V., MAITAH, M., PLJUČARSKÁ, I., KLEINDIENST, J. Evaluation of Water Scarcity in Selected Countries of the Middle East. Water 2018, 10, 1482.
 • MAITAH, M. – SMUTKA, L. Restoration and Growth of the Russian Sugar Market. Sugar Tech, 2016, 9 p. ISSN: 0972-1525. DOI: 10.1007/s12355-015-0383-0.
 • MAITAH, M. – ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L – TOMŠÍK, K. European Sugar Production and its Control in the World Market. Sugar Tech, 2016, s. 1 – 6. ISSN: 0972-1525. DOI: 10.1007/s12355-016-0439-9.
 • MAITAH, M. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. – BELOVÁ, A. Produkce a spotřeba cukru v Egyptě v letech 1995 – 2009. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 9/10, s. 300-304. ISSN: 1210-3306.
 • SMUTKA, L. – MAITAH, M. – SVATOŠ, M. Changes in Czech agrarian foreign trade competitiveness –different groups of partners’ specifics. Agricultural Economics, 2017. ISSN: 1805-9295.
 • BENEŠOVÁ, I. –  MAITAH, M. – SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. – ISCHUKOVA, N. Persepectives of the Russian exports in terms of comparative advantage. Agricultural Economics, 2017. ISSN: 1805-9295. DOI: 10.17221/344/2015-AGRICECON.
 • SMUTKA, L. – ZHURAVLEVA, E. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. – MAITAH, M. Ruská federace – produkce cukrové řepy a cukru. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 2, s. 72-77. ISSN: 1210-3306.
 • PULKRÁBEK, J. – SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – MAITAH, M. Světový obchod se surovým cukrem – analýza konkurenceschopnosti regionů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 12, s. 374-378. ISSN: 1210-3306.
 • SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. – MAITAH, M. Thajsko – tygr na světovém trhu s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 9-10, s. 313-317. ISSN: 1210-3306.
 • CLARK, S. J. – SMUTKA, L. – ČECHURA, L. – PROCHÁZKA, P. – MAITAH, M. The Law of One Price and the Czech Cereal Market Integration into the EU Common Agricultural Market. Ekonomický časopis, 2015, č. 8. ISSN: 0013-3035.
 • MAITAH, M. – KUZMENO, E.- SMUTKA, L. Real Effective Exchange Rate of Rouble and Competitiveness of Russian Agrarian Producers. Economies, 2016,  4(3), 12. ISSN 2227-7099.
 • MAITAH, M. – JEHAR, M.- UGUR, G. The Impact of Terrorist Attacks on Foreign Exchange Rate: Case Study of Turkish Lira versus Pound Sterling. Economies, 2017, 5(1), 5. ISSN 2227-7099.

 • SVATOŠ, M. – MAITAH, M. – BELOVÁ, A. World Sugar Market – Basic Development Trends and Tendencies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 2, s. 73-88. ISSN: 1804-1930.
 • MAITAH, M. – SMUTKA, L. Economic analysis of milk production and consumption in the Middle east and North Africa. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 245-254. ISSN: 1211-8516.
 • HORSKÁ, E. – SMUTKA, L. – MAITAH, M. The impacts of the global economic crisis on selected segments of the world trade in commodities. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7/2012, s. 101-110. ISSN: 1211-8516.
 • MAITAH, M. – SALEEM, N. – MALEC, K. – GOUDA, S. Economic Value Added and Stock Market Development in Egypt. 2015, Asian Social Science, Vol. 11, Issue 3, pp. 126-134. ISSN: 1911-2017 (Print), ISSN: 1911-2025 (Online).
 • SMUTKA, L., STEININGER, M.,  MAITAH, M., ROSOCHAECKÁ, E.  Development in consumer food prices on the Czech market in the context of food prices on the EU and world markets. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 7/2013, s. 2737-2755. ISSN: 1211-8516.
 • SMUTKA, L. – STEINIGER, M. –  MAITAH M. – ROSOCHATECKÁ, E.,  Retail food prices in the Czech Republic – the influence of selected factors. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 2/2013, s. 481-492. ISSN: 1211-8516.
 • SMUTKA, L. – MAITAH, M. – ZHURAVLEVA, E. A.  The Russian Federation – specifics of the sugar market,   AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. 6, č. 1, s. 73-86. ISSN: 1804-1930.
 • SULAIMAN, H., MALEC, K., MAITAH, M. Appropriate tools of marketing information system for citrus crop in the lattakia region, R. A. Syria , AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. 6, č. 3, s. 69-78. ISSN: 1804-1930.
 • MAITAH, M. – HODRAB, R. – MALEC, K. – SHANAB, S. A. Exploring the determinants of consumer behavior in West Bank, towards domestic and imported dairy products, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, Vol 63, Issue 1, ISSN 1211-8516.
 • ISCHCHUKOVA, N. – MAITAH, M. – SMUTKA, L. – MALEC, K. – ELDEEB, O. Russia’s Intra-Industry Trade in Agricultural Products. Social Sciences (Pakistan), Volume 9, Issue 6, 2014, Pages 379-385, ISSN: 1818-5800.
 • MAITAH, M. – HODRAB, R. – ABDULRAHMAN, M. The Impact of Quality Management Practices on Firm’s Performance an Empirical Investigation of Associated Constructs in Palestinian Information and Communication Technology Firms. International Business Management. 2014, Volume 8, Issue 6, 2014, Pages 312-326. ISSN: 1993-5250.
 • MAITAH, M. – ZIDAN, K. – MALEC, K. The Problems that Encounter Palestinian Olive Oil Marketing.  Modern Applied Sciences,Vol. 9, No. 1, January 2015, ISSN 1913-1852.
 • MAITAH, M. – ZIDAN, K. – HODROB, R. – MALEC, K. Farmers Awareness Concerning Negative Effects of Pesticides on Environment in Jordan. Modern Applied Science,Vol. 9, No. 2 , January 2015, ISSN 1913-1852.
 • KUZMENKO, E. –  MAITAH, M. – MALEC, K. – HNDI, H. Russia among resource abundant countries: institutional analysis in the light of „Natural Resource Curse“ phenomenon. International Business Management. 2014, Volume 8, Issue 6, pp. 325 – 333, 2014. ISSN: 1993-5250.
 • MACÁK, T. –  MAITAH, M. – SELBY, R. Improving Food Safety and Traceability Using Optimization of Barcodes. Research Journal of Applied Sciences. Volume 9, Issue 10, pp. 979 – 988, 2014. ISSN: 1993-6079.
 • SMUTKA, L. – MAITAH, M. – ELDEEB, O. – VASILYONOK, V. The relationship between the global/regional rural population development and agricultural sector development. Research Journal of Applied Sciences. Volume 9, Issue 10, pp. 989 – 1000, 2014. ISSN: 1993-6079.
 • MAITAH, M. – HAYAT, A. –MALEC, K. – ELDEEB, O. The Impact of Foreign Direct Investments on Employment in the Czech Republic. Research Journal of Applied Sciences. Volume 9, Issue 10, pp. 1001 – 1008, 2014. ISSN: 1993-6079.
 • SOUKUP, A.– MAITAH, M. – SVOBODA, R. The Concept of Rationality in Neoclassical and Behavioural Economic Theory. Modern Applied Science,Vol. 9, No. 3 , January 2015, ISSN 1913-1852.
 • SMUTKA, L. – MAITAH, M. – ISHCHUKOVA, N. Russian Rural Population Development in Relation to Agricultural Sector Transformation. International Business Management. 2014, Volume 8, Issue 6, 2014, Pages 312-326. ISSN: 1993-5250.
 • MANSARAY, S. – MAITAH, M. – HES, T. – MALEC, K. Microfinance in Southeastern Sierra Leone.  International Business Management. 2014, Volume 8, Issue 6, 2014, Pages 312-326. ISSN: 1993-5250.
 • TOTH, D. – MAITAH, M. – ŠTEFKOVÁ, M. Comparative Research of Youth Employment in France and the Czech Republic. Research Journal of Applied Sciences. Volume 9, Issue 10, pp. 1009-1015, 2014. ISSN: 1993-6079.
 • MAITAH, M. – URBÁNKOVÁ, E. Economic Performance and Unemployment in the Czech Republic. Asian Social Science , 2015, Vol 11, No 16, ISSN 1911-2017.
 • MAITAH, M. – KHUDOYKULOV, K. -KHOLNAZAR, A.  – BURKHANOV, U. Verifying Capital Asset Pricing Model in Greek Capital Market. Asian Social Science , 2015, Vol 11, No 16, ISSN 1911-2017.
 • MIKHALKINA, M. – MAITAH, M. – ŠRÉDL, K. VMeasuring Market Structures in the Dairy Market in the Czech Republic. Asian Social Science, 2015, Vol 11, No 21, ISSN 1911-2017.
 • MAITAH, M. – URBÁNKOVÁ, E. The Effect of Educational Level on the Productivity in the Czech Republic. Modern Applied Science, 2015, Vol. 9, No. 6, ISSN 1913-1852.
 • KOPŘIVA, R. – KOTÁSKOVÁ, S. – MAITAH, M. The system of appointment of local political bodies as a factor of social development. Social Sciences (Pakistan), 2015, vol. 10 (3), pp. 362-368, ISSN: 1818-5800. DOI: 10.3923/sscience.2015.362.368.
 • MAITAH, M. -TOTH, D. – KUZMENKO, E. Exploring the relationship between economic growth and employment in the Czech republic and Belgium. Review of European Studies. 2015, vol. 7 (11),   ISSN 1918-7173.
 • KUSSAINOV, T. – MAITAH, M. – KURMANOV, N.A- HÁJEK, P. – TOLYSBAEV, B. – BAIDAKOV, A. Economic Analysis of the Impact of Changing Production Conditions on Wheat Productivity Level. Review of European Studies. 2015, vol. 7 (11),   ISSN 1918-7173.
 • MALEC, K. – MAITAH, M. – KUZMENKO, E. Analysis of Wheat Futures Spread Trading. Research Journal of Applied Sciences, 2015, Vol.10, (6), pp. 235-240 ISSN: 1993-6079.DOI: 10.3923/rjasci.2015.235.240.
 • ŘEZBOVÁ, H. –  MAITAH, M. – SERGIENKO, I. O. EU Quota Sugar Market Concentration – the Main Drivers of EU Sugar Market.  AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. 7, č. 43, s. 131-142. ISSN: 1804-1930.
 • URBÁNKOVÁ, E. – MAITAH, M. The Effect of Education on Unemployment in the Czech Republic. International Business Management, 2015, 9(6), pp. 1285 – 1289. ISSN: 1993-5250.
 • MAKARCHENKO, M. – MAITAH, M. – SMUTKA, L. The Impact of National Culture, Macroeconomic and Microeconomic Factors on Organizational Culture. Research Journal of Applied Sciences, 2015, roč. 10, č. 9, s. 461-468. ISSN: 1815-932X.
 • SERGEEVA, I. – MAITAH, M. – SMUTKA, L. – NIKIFOROVA, V. – VASILYONOK, V. The Development of Mutual Funds in Russia. International Business Management, 2015, roč. 9, č. 6, s. 1257-1262. ISSN: 1993-5250.
 • TOTH, D. – MAITAH, M. – HNDI, H. – MALEC, K. – MALEC, K. Comparison of Employment Policy and Social Management between France and the Czech Republic. International Business Management, 2015, roč. 9, č. 6, s. 1226-1233. ISSN: 1993-5250.
 • MAITAH, M. – PROCHÁZKA, P. – ČERMÁAK, M. – ŠRÉDL, K. Commodity channel index: Evaluation of trading rule of agricultural commodities. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, 6 (1), pp. 176-178. ISSN: 2146-4138.
 • MAITAH, M. – MURJAN, A. – ŘEZBOVÁ, H. – JEHAR, M. Economic analysis of olive oil production costs as influenced by farm size in syrian coastal region. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, 6 (1), pp. 154-162.ISSN: 2146-4138.
 • HODRAB, R. – MAITAH, M. – SMUTKA, L. The Effect of Information and Communication Technology on Economic Growth: Arab World Case. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, 6 (2), pp. 765-775. ISSN: 2146-4138.
 • MAITAH, M. – PROCHÁZKA, P. – PACHMANN, A. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. Economics of palm oil empty fruit bunches bio briquettes in Indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy, 2016, 6 (1), pp. 35-38. ISSN: 2146-4553.
 • SHUKUROV, S. – MAITAH, M.- SMUTKA, L. Determinants of Foreign Direct Investments in Transition Economies: Case of Commonwealth of Independent Countries. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, 64(5)  pp.1749-1762. ISSN: 1211-8516.
 • SHUKUROV, S. – MAITAH, M.- SMUTKA, L.The Impact of Privatization on Economic Growth: The Case of Uzbekistan. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, 6 (3), pp. 948-957. ISSN: 2146-4138.
 • MAITAH, M. – TOTH, D. – KUZMENK, E. Forecast of Employment in Switzerland: The Macroeconomic View. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, 6 (1), pp. 132-138. ISSN: 2146-4138.
 • MAITAH, M. –  SOLEIMANI, D. – MALEC, K. – KOTÁSKOVÁ, S. Foreign direct investments and gross domestic product development in USA, European Union and China (1995-2014).  International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, 6 (3), pp. 978-984. ISSN: 2146-4138.
 • HNDI, B. M – MAITAH, M.- JEHAR, M. Trade impacts of selected free trade agreements on agriculture: The case of selected North African countries. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, 8(3), pp. 39-50. ISSN: 1804-1930.
 • MACAK, T. – MAITAH, M. – SERGI, B. Assessment of Similarities between Model Behaviour and Actual Product from Economic and Technical Perspectives. International Journal of Management and Decision Making, 201716(2), ISSN: 1741-5187   DOI: 10.1504/IJMDM.2017.10004559.
 • ČERMÁK, M. – MALEC, M. – MAITAH, M. Price Volatility Modelling – Wheat: GARCH Model Application. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, 9(4), pp. 15-24. ISSN: 1804-1930.
 • KOTÁSKOVÁ, S. – PROCHÁZKA, P. –  SMUTKA, L. – MAITAH, M. – KUZMENKO, E. – KOPECKÁ, M. – HONIG, V. The impact of education on economic growth  – The case study of India. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. LX, č. 1/2018, s. 1-9. ISSN: 1211-8516.
 • SMUTKA, L. – MAITAH, M. – SVATOŠ, M. – Agrarian Trade Comparative Advantages Distribution in Relation to Developed and Developing Countries. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2018, 66, 1001-1015. https://doi.org/10.11118/actaun201866041001

 • MAITAH, M. – ALI, A. Analysis of the Relationship between State Budget and Trade Balance of Libyan Economy (Period: 2000 – 2008). AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. II, č. 4 – Special, s. 35 – 49, ISSN: 1804-1930.
 • MAITAH, M. – SALIM, N. The Impact of Foreign Investments on the Achievement of Economic Growth. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. II, č. 2, s. 15 – 25, ISSN: 1804-1930.
 • MAITAH, M. – ABDULGHADER A. The Oil Sector in Libya and its Role in Libya’s Economic Development.  ECON, Journal of Economics, Management and Business, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011, č. 2, ISSN 1803-3865.
 • ŠKUBNA, O. – SMUTKA, L. – STEININGER, M. – MAITAH, M. Selected central European countries´ foreign trade development, 2011, Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ročník. 14 číslo 1, s. 21 – 35, ISSN 1212-3951.
 • MAITAH, M. – GALALH, A. – ŠRÉDL, K. Zaměstnatelnost absolventů z hlediska odvětvových a podnikových struktur.  Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 2, s. 13-15. ISSN: 1214-9187.
 • STEININGER, M. – SMUTKA, L. – ŠKUBNA, O. – MAITAH, M. Selected Central European Countries’ Foreign Trade Development in period 1994 – 2010. Auspicia, 2011, roč. 8, č. 2, s. 21-34. ISSN: 1214-4967.
 • MAITAH, M. – ELSHIBANI, A. M. B. – ABDULRAHMAN, M. Mezinárodní srovnání zaměstnatelnosti absolventů škol. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 4, s. 1-4. ISSN: 1214-9187.
 • MAITAH, M., – ABDULRAHMAN, M. – SULAIMAN, H., Studium při zaměstnání a jeho obvyklé formy v ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 4, s. 10-12. ISSN: 1214-9187.

 • SMUTKA, L. – STEININGER, M. – MAITAH, M. – ŠKUBNA, O. The Czech agrarian foreign trade – ten years after the EU accession. AGRARIAN PERSPECTIVES XXIV.  GLOBAL AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY, 16.09.2015, Czech University of Life Sciences Prague Faculty. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2015. s. 385-392.
 • KHARCHEVA, I. – KONTSEVAYA, S. MAITAH, M. ANALYSIS OF MANPOWER RESOURCES UTILIZATION IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION.  In International Scientific Conference on Economic Science for Rural Development 21.04.2016, LATVIA UNIV AGRICULTURE, LIELA IELA 2, JELGAVA, LV-3001, LATVIA , 2016. s. 244-249.
 •  SMUTKA, L – STEININGER, M. – MAITAH, M. – ŠKUBNA, O.  .The Czech agrarian foreign trade development in 21s t century.  In AGRARIAN PERSPECTIVES MMXVI. GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY PROCEEDINGS, Czech University of Life Sciences Prague Faculty. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2016. s. 336-343.
 • ŘEZBOVÁ, H. – MAITAH, M. – ŠKUBNA, O. – SMUTKA, L. The Economic Aspects of Sugar Beet Production. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY PROCEEDINGS of the 25 th International Scientific Conference 14.09.2016, Praha. PEF, CZU v Praze: CZU v Praze, 2016. s. 327-335.
 • SMUTKA, L. – SVATOŠ, M. – MAITAH, M.Czech Agrarian Foreign Trade Comparative Advantages Distribution: Transformation Process. 2017, The 8th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2017: Bioeconomy Challenges ABSTRACTS BOOK 23-24th November, 2017 ISBN 978-609-449-123-8 Aleksandras Stulginskis University, Akademija, Kaunas district, Lithuania http://www.ruraldevelopment.lt.
 • SMUTKA, L. – STEININGER, M. – MAITAH, M. CZECH AGRARIAN TRADE COMPARATIVE ADVANTAGES IN RELATION TO EU28: TRANSFORMATION 2001 – 2015. In Agrarian perspectives XXVI. – COMPETITIVENESS OF EUROPEAN AGRICULTURE AND FOOD SECTORS 13.09.2017, Praha. Praha: CULS Prague, 2017. s. 355-361.
 • SMUTKA, L. – STEININGER, M. – MAITAH, M. CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE RESTRUCTURING BETWEEN 2001 AND 2015 . In 15th International Scientific Conference on Hradec Economic Days 2017 31.01.2017, Hradec KRÁLOVÉ. UNIV HRADEC KRALOVE, ROKITANSKEHO 62, HRADEC KRA: Univ Hradec Kralove, Dept Econ, Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 776-782.
 • SMUTKA, L. – MAITAH, M. – STEININGER, M. – ŠKUBNA, O. – VASILYONOK, V. The relationship between the global/regional rural population development and agricultural sector development. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIII. THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2014, Czech University of Life Sciences Prague Faculty. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 147-157.

 • MAITAH, M.  –  SMUTKA, L.  Economics, Social Policy and Citizenship in the European Union. Evidence of V4 Countries and Perspectives for Ukraine. SPU Nitra, Slovensko: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2010, 263 s., ISBN 978-80-552-0448-2. EU, Visegrad  Countries and External Relations with Ukraine, Chapter 3, s. 54 – 98.
 • MAITAH, M. – SMUTKA, L. European studies on intercultural dimenstions of international business: Marketing and Managerial Consequences. Nitra, Slovensko: Slovak university of agriculture in Nitra, 2011, 203 s., ISBN 978-80-552-0530-4.  European studies on intercultural dimenstions of international business: Marketing and  Managerial Consequences, s. 1 – 203.
 • MAITAH, M., et al.Visegrad Studies in Macroeconomics Issues. Slovak university of Agriculture in Nitra, 2013, 160 s., ISBN: 978-80-552-0995-1.
 • SMUTKA, L. – MAITAH, M. International economic environment: Focus on Global Economy and Trade. Turan University, Almaty, Kazachstan, 2014, strana 1 až 38 ISBN: 978-601-214-186-3.
 • MAITAH, M. – SMUTKA, L. International political environment: Focus on the impact of political risk on foreign direct investments. Turan University, Almaty, Kazachstan, strana 1 až 25  ISBN: 978-601-214-186-3.
 • MAITAH, M. – SMUTKA, International marketing – within and beyond Visegrad borders. University of agriculture in Krakow, Poland, 2014,  311s.  ISBN: 978-83-7759-039-3.
 • MAITAH, M. Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 210 s., ISBN 978-80-7357-589-2.
 • MAITAH, M. Zahraniční obchod – teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 1 s., ISBN 978-80-247-2708-0.  Zahraniční obchod – teorie a praxe, (kapitola 5) s. 148-165.
 • MAITAH, M. Zvláštnosti makroekonomické politiky zemí Blízkého východu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 160 s., ISBN 978-80-7357-608-0.
 • MAITAH, M. – SMUTKA L. Essentials of International Trade, 2009, ISBN 978-80-213-1859-5; Místo vydání: Praha; Počet stran: 25; Název nakladatele:  Česká zemědělská univerzita v Praze; Strana od: 53; Strana do: 77.
 • MAITAH, M. Macroeconomics, 2009, ISBN 978-80-213-1904-2; Místo vydání:  Praha, Počet stran: 181. Název nakladatele: Česká zemědělská univerzita v Praze, Strana od: 1; Strana do: 181.
 • MAITAH, M. Macroeconomics – Issues and Exercises, 2010, ISBN 978-80-213-2051-2; Místo vydání: Praha; Počet stran: 209; Název nakladatele: Česká zemědělská univerzita v Praze, 209.
 • MAITAH, M. Makroekonomie v praxi. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 195s.  ISBN 978-80-7357-560-1.

fotky

Spolek pro lepší život v Praze