Proč kandiduji do Senátu České republiky

Vážení spoluobčané,

jsem hrdý na město, ve kterém žiji a pracuji. Uvědomuji si palčivé problémy, které nás zde trápí, a mám plány, co udělat pro naše město, aby se nám tu lépe žilo.

Navíc moje kandidatura má i osobnější rovinu, která vychází z mého osobního příběhu. Dostal jsem možnost žít v této zemi a ta mi dala hodně. Cítím se za to České republice zavázán. Být občanem České republiky je výsada. Vím, že mám co vracet.

Rád bych do Senátu přinesl pohled ekonoma, který je stále v kontaktu s lidmi a zná jejich všední život i problémy. Je to potřeba právě teď, kdy řešíme, jak se vyrovnat s následky koronavirové pandemie.

Protože věřím, že bohatství se získává prací, a ne dotacemi, tak se chci zasadit o to, aby daňový systém byl jednoduchý a přehledný, aby stát nepřekážel podnikatelům, aby státní aparát byl malý a spravedlivý.  Též bych chtěl v rámci svých možností posílit pozici České republiky v Evropské unii. Nesmíme se spokojit s tím, že budeme jen uctivě naslouchat a nebudeme hájit své vlastní zájmy.

Snažím se dělat to nejlepší pro naši zemi. Založil jsem například Iniciativu pro záchranu zemědělské půdy, jejíž podíl neustále klesá a čelí erozi. Jsem přesvědčen, že by měla být půda lépe chráněna Ústavou ČR.

Mohu České republice nabídnout zkušenosti z komunální politiky a mezinárodních projektů.

Budu aktivní a slibuji, že pokud mi svěříte senátní mandát, tak ho budu vykonávat ve prospěch Vás, občanů pražského obvodu č. 21 Praha 5 a občanů České republiky.

Můj příběh

Když jsem před 40 lety jako osmnáctiletý student poprvé vstoupil na půdu země, které dnes s hrdostí říkám domov, netušil jsem, že se jednoho dne vzdám svého jordánského občanství a přijmu občanství české.

Poté co jsem vystudoval a oženil se, tak mi postupně začalo docházet, že to není jen má česká rodina a děti, které miluji, ale také země, ve které žiji. Čím dál více jsem si začal uvědomovat, co všechno mi Česká republika dala. A také, co všechno musel český národ překonat, aby si zachoval svůj jazyk, kulturu a samostatnost.

Jsem absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, Vysoké školy ekonomické v Praze a Univerzity Karlovy. V roce 2019 jsem byl prezidentem republiky jmenován profesorem v oboru ekonomie.

V současnosti působím jako vědecký pracovník na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde též působím jako člen vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů. Dále jako vědecký pracovník působím na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Též jsem zastupitelem městské části Praha 12.

Velkou pozornost vyvolala zejména má kritická analýza vztahu mezi islámem a demokracií.

Mým přáním je, aby mé děti a vnoučata vyrůstaly v takové zemi, kterou jsem si zamiloval. V zemi, kde se žije důstojně, svobodně a bezpečně. V zemi, kde je zachována její kultura, tradice a odkaz předků. V České republice, která je naším společným domovem.

prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. (1962)

Můj program

Mám plán:

1) jak vám snížit životní náklady

– snížením daní, například snížením sazby DPH na potraviny z 15 % na 10 %, nebo snížením sazeb daní na benzín. V současné době platíme na daních 67 % z ceny benzínu.

– uchováním stabilní měny. V důsledku slabé domácí měny jsou dražší dovozy (například cena dovážených potravin) a dražší cestování do zahraničí.

– vymýcením korupce, odstraněním nadbytečných regulací a byrokratické zátěže. Korupce má za důsledek dodatečné daně a vyšší ceny, které platí daňoví poplatníci.

– Vybudováním efektivní a důsledné ekonomické diplomacie, která povede k tvorbě vzájemně přínosných mezinárodních vztahů. Absence takové diplomacie má za následek vyšší dovozní ceny, které platí spotřebitelé.

2) jak nastartovat ekonomiku

3) jak prosazovat české zájmy

kontakt

e-mail:   maitah@maitah.com
telelfon: 777 6666 88

Chcete-li poskytnout finanční dar na mou kampaň do Senátu Parlamentu České republiky, prosím vyplňte darovací formulář na stránce www.volimtrikoloru.cz a následně dar zašlete na transparentní bankovní účet 3402078007 / 2010 (Fio banka) subjektu Trikolóra hnutí občanů a převod označte mým variabilním symbolem 212121.