Můj příběh

Když jsem před 40 lety jako osmnáctiletý student poprvé vstoupil na půdu země, které dnes s hrdostí říkám domov, netušil jsem, že se jednoho dne vzdám svého jordánského občanství a přijmu občanství české.

Poté co jsem vystudoval a oženil se, tak mi postupně začalo docházet, že to není jen má česká rodina a děti, které miluji, ale také země, ve které žiji. Čím dál více jsem si začal uvědomovat, co všechno mi Česká republika dala. A také, co všechno musel český národ překonat, aby si zachoval svůj jazyk, kulturu a samostatnost.

Jsem absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, Vysoké školy ekonomické v Praze a Univerzity Karlovy. V roce 2019 jsem byl prezidentem republiky jmenován profesorem v oboru ekonomie.

V současnosti působím jako vědecký pracovník na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde též působím jako člen vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů. Dále jako vědecký pracovník působím na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Též jsem zastupitelem městské části Praha 12.

Velkou pozornost vyvolala zejména má kritická analýza vztahu mezi islámem a demokracií.

Mým přáním je, aby mé děti a vnoučata vyrůstaly v takové zemi, kterou jsem si zamiloval. V zemi, kde se žije důstojně, svobodně a bezpečně. V zemi, kde je zachována její kultura, tradice a odkaz předků. V České republice, která je naším společným domovem.

prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. (1962)

Můj program

Mám plán:

1) Jak vám snížit životní náklady

– Snížením daní, například snížením sazby DPH na potraviny z 15 % na 10 %, nebo snížením sazeb daní na benzín. V současné době platíme na daních 67 % z ceny benzínu.

– Uchováním stabilní měny. V důsledku slabé domácí měny jsou dražší dovozy (například cena dovážených potravin) a dražší cestování do zahraničí.

– Vymýcením korupce, odstraněním nadbytečných regulací a byrokratické zátěže. Korupce má za důsledek dodatečné daně a vyšší ceny, které platí daňoví poplatníci.

– Vybudováním efektivní a důsledné ekonomické diplomacie, která povede k tvorbě vzájemně přínosných mezinárodních vztahů. Absence takové diplomacie má za následek vyšší dovozní ceny, které platí spotřebitelé.

2) Jak nastartovat ekonomiku

Krize je i výzva a měli bychom ji proměnit v příležitost. Nestačí jen pumpování peněz do ekonomiky.

– Stát neumí férově a efektivně přerozdělovat peníze, proto nejlepší cesta je nechat lidem v kapsách více peněz. Například snížením DPH a daně z příjmu včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Daňový systém by měl být jednoduchý a přehledný.

– Stát lidem a firmám překáží a zdržuje je od práce. Musíme snížit míru regulací a účelně bojovat s byrokracií a korupcí. Státní aparát musí být malý a spravedlivý.

– Musíme začít stavět kreativní ekonomiku založenou na chytrých investicích do strategických odvětví a to především do vědy, do digitálních technologií, do dopravní infrastruktury i do nových startupů. Toto všechno by mělo být doprovázeno efektivním systémem vzdělávání.

Musíme podpořit vznik nových domácích firem, například poskytnutím daňových prázdnin. Komunikace firem a živnostníků s úřady by měla být umožněna online formou.

3) Jak prosazovat české zájmy

Strategie naší politiky musí vycházet výhradně z našich národních zájmů, což jsou naše svrchovanost, bezpečnost a blahobyt českých občanů. O českých zákonech musí rozhodovat čeští politici, kteří skládají účty českým voličům. Ne nikým nevolení úředníci, aktivisté a lobbisté.

– Nesmíme připustit předávání dalších pravomocí EU.

– Naší měnou musí zůstat česká koruna.

– Musíme požadovat rovnou soutěž na vnitřním trhu Evropské unie a aktivně prosazovat zásady, které zabrání vytváření dvojích standardů.

– Nesmíme nadnárodním společnostem podnikajícím v České republice dovolit vyhýbání se daňovým povinnostem.

kontakt